برو بالا
 سيستم جامع اطلاعات مديريت

کنترل کيفي

 

تخصصي ­ترين شركت كامپيوتري پزشكي ايران

مجري و مشاور بزرگترين شبكه ­هاي كامپيوتري بيمارستاني

 

واحدهاي سازماني توليد نرم افزار شرکت طب و رايانه

فرايند توليد نرم افزار در شركت طب و رايانه به پشتوانه درك صحيح  و آشنايي كامل به نيازها و  ضرورت هاي جامعه بهداشتي و پزشكي كشور  و با بهره از توان فني و دانش مهندسي نرم افزار  در سه واحد فني صورت مي­گيرد. در نخستين گام كارشناسان ارشد تحليل و آناليز سيستم با همراهي مدير پروژه نسبت به شناخت شرايط و ويژگي هاي خاص  طرح مورد مطالعه اقدام مي نمايند. كه پس از تهيه آناليز اوليه با برگزاري جلسات منظم و فشرده تحليل سيستم  ضمن انجام مصاحبه با كارفرما در مراحل مختلف سعي در تدوين راهكاري جامع به منظور پوشش كليه درخواست هاي كارفرما به بهترين نحو ممكن را دارند. نتايج اين آناليزهاي مهندسي بر اساس متدولوژي عمومي مورد استفاده در شركت در قالب فرم­هاي مشخصي براي تهيه و طراحي روند اجرا كار در بحث پياده سازي به كارشناسان تيم تحليل و طراحي الگوريتم ارجاع داده مي­شود.  خروجي نهايي آماده شده در اين واحد تحت عنوان  واحد آناليز و طراحي توسط مدير پروژه به واحد برنامه ريزي و توليد ارسال مي­شود. در اين واحد مدير توليد كه در جلسات تحليل سيستم حضور داشته و با روند اجراي كار آشنايي كامل دارد. بر اساس منابع موجود و در دسترس از نيروهاي كارشناسي و مهندسي گرفته تا امكانات  و محدوديت­هاي فرا روي پروژه و منطبق با سياست مديريت شركت  نسبت به پياده سازي  الگوريتم هاي مشخص شده با ابزارها و تكنولوژي­هاي مشخص شده اقدام خواهد نمود. در اين مرحله  با تفكيک كار  به فرايندهاي توليد كد، طراحي رابط كاربري و تهيه مستندات فني و آموزشي مربوط  به ساختار برنامه، رابط كاربري، پايگاه داده  و ... فرايند توليد نرم افزار تكميل شده و نتيجه كار براي تست همزمان به واحد كنترل كيفي ارسال مي­شود. در اين واحد با تـــــوجه به استانداردهاي وضع شده    و اصول كاري مشخص سيستم در مراحل مختلف در شرايط واقعي تست خواهد گرديد و نهايتا براي نصب و راه اندازي به واحد پشتيباني ارجاع داده مي­شود. در اين واحد در صورت مشاهده هرگونه نقص و يا باگي در سيستم و اضافه شدن درخواست احتمالي كارفرما به منظور تكميل طرح پس از بازبيني درخواست­هاي وارده در بخش بررسي فني خروجي واحد پشتيباني نتيجه به مدير توليد اعلام خواهد شد در اين پروسه توجه به كنترل كيفيت نسخه ارائه شده از نرم افزار و تضمين صحت عملكرد آن و توسط واحد تضمين كيفيت به دقت بررسي مي شود تا نهايتا محصولي بدون باگ و كارآمد و مفيد به كارفرما  تحويل گردد.

                             

ويژگيهاي  تکنولوژيک

 1-  معماري شيءگرا توزيع شده((OOP مبتني بر شبکه ­هاي ارتباطي TCP/IP

2-  ساختارپايگاه داده رابطه­اي(RDBMS) مبتني برمايکروسافت SQL Server و My SQL

3- انتخاب ابزارهاي برنامه نويسي دلفي و  JAVA

4- سازگاري فوق العاده با  Plat Form کاري مختلف به دليل قابليت توسعه سيستم

5- رابط کاربر ساده  و رعايت اصول User Friendly  بودن فرم­ها و صفحات

6- امکان ارائه گزارشات تحت Web بنا به شرايط قرارداد استانداردها

o  استاندارد طرح مديريت پروژه، از مجموعه استانداردهاي نظام مهندسي نرم‌افزار (نماتن)، به شناسه NMTN.STD.ProjPlan

o  استاندارد طرح مديريت پيكربندي، از مجموعه استانداردهاي نظام مهندسي نرم‌افزار (نماتن)، به شناسه NMTN.CMP.CMP

o استاندارد طرح كيفيت پروژه، از مجموعه استانداردهاي نظام مهندسي نرم‌افزار (نماتن)، به شناسه NMTN.STD.QAP

o استاندارد طرح آزمون نرم‌افزار، از مجموعه استانداردهاي نظام مهندسي نرم‌افزار (نماتن)، به شناسه NMTN.STD.TestPlan

 امکانات عمومي سيستم کنترل کيفي

با توجه به تنوع امکانات و قابليت­هاي اين سيستم تنها قادر به ارائه فهرست بخش محدودي از مهمترين امکانات عمومي اين سيستم مي­باشيم. از مهمترين امکانات عمومي اين سيستم مي­توان به موارد ذيل اشاره نمود.

امکانات کنترل کيفي :

1-  ورود مشخصات کالا

2-  ثبت شماره و تاريخ اظهارنامه

3-  ثبت شماره نامه کالاهاي دريافتي

4-  ثبت مشخصات صاحب کالا

5-  امکان تايپ لاتين و فارسي در زمان ثبت کالا

6-  ثبت موارد نمونه برداري شده بر اساس شماره نامه مربوطه

7-  ثبت مشخصات نمونه بردار، تاريخ و محل و زمان نمونه گيري

8-  ثبت موارد آزمايشات براي هر کالا بصورت مجزا

9-  ثبت تاريخ تحويل  نمونه  به آزمايشگاه

10- ثبت علت ارسال نمونه

11- ثبت علت برگشتي نمونه از آزمايشگاه (نقص مدارک؛ ...)

12- ثبت ضمائم همراه نمونه ها

 


  

 

    

پذيرش آزمايشگاه

1.  پذيرش آزمايشگاه بر اساس کد کالا

2.  ثبت تاريخ نامه

3. ثبت مخارج ويژه آزمايشات علاوه بر قيمت آزمايش و درج بصورت خودکار ويا دستي

4.  تعيين نحوه پرداخت بر اساس قرارداد با ساير مراکز

 

 

تعريف ساختار دسترسي :

در اين قسمت مي توانيد نام کاربران سيستم ، رمز ورود آنها به سيستم و سطح دسترسي آنها را تعريف کنيد.

·        تعيين کاربر

·        تعيين دسترسي هر کاربر

·        تعريف گروه کاربري(مثلاً گروه پزشکان ، گروه کاربران )

·        تخصيص دسترسي به گروه کاربري

 

 

امکانات ديگر :

·       امکان تعريف سيستم پشتيباني (BACK UP)  خودکار جهت افزايش ضريب امنيت سيستم به طور روزانه و يا هر چند ساعت يکبار بدون دخالت کاربر 

 
 
 

0