برو بالااخبار سلامت الکترونیکی

سومین همایش کشوری پژوهش در توسعه سلامت

سومین همایش کشوری پژوهش در توسعه سلامت از 29 بهمن لغایت اول اسفند در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

برگزار می گردد. www.bhlsc.bums.ac.ir   

تاریخ خبر 1392/11/09
برنامه باز آموزی مداوم رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

هجدهمین برنامه باز آموزی مداوم رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از 29 بهمن الی 2 اسفند برگزار می گردد

تاریخ خبر 1392/11/09
کنگره علمی انجمن رادیولوژی فک ، دهان و صورت ایران

 ششمین کنگره علمی انجمن رادیولوژی فک ، دهان و صورت ایران از 30 بهمن الی 2 اسفند در محل هتل المپیک

تهران برگزار می گردد .

تاریخ خبر 1392/11/09
هفتمین کنگره سراسری تازه های پوست و زیبایی 

 هفتمین کنگره سراسری تازه های پوست و زیبایی از 30 بهمن الی 2 اسفند 1392 در محل هتل جهانگردی اصفهان

توسط دانشگاه علوم پزکی اصفهان برگزار می گردد .

تاریخ خبر 1392/11/09
  1