برو بالا
 

سيستم مديريت اطلاعات آندوسکوپي

 • داراي قابليت هاي کلي پذيرش و نوبت دهي.
 • امکان ثبت مشخصات هر درخواست شامل: 
 1. مشخصات بيمار
 2. تاريخ درخواست
 3. خدمات درخواست شده
 4. محل درخواست کننده
 5. پزشک درخواست کننده
 • امکان کنسل و يا حذف کردن درخواست ، قبل از شروع به انجام آن
 • امکان تعريف بخش هاي تشخيصي به تعداد نامحدود
 • امکان تعريف پزشکان و تکنسين ها
 • امکان صدور درخواست خريد اقلام مصرفي
 • امکان انتقال اقلام مصرفي از مراکز ديگر بر اساس درخواست
 • امکان ثبت ورود اقلام مصرفي
 • امکان ثبت تحويل اقلام مصرفي به واحد تصوير برداري و اخذ رسيد
 • امکان ثبت سقف بر اساس بيمه ها
 • امکان تغيير سقف براي هر بيمار

 

 
 
 

 


0