برو بالا
 

امکانات عمومي نرم افزار جامع داروخانه

 

پذيرش نسخه :

 •  پذيرش بيماران سرپائي و بستري

 •  امکان پذيرش بيماران بصورت OTC

 • امکان پذيرش لوازم آرايشي و بهداشتي در کنار پذيرش دارو در يک نسخه

 •  امکان کسر از انبار به صورت خودکار بعد از وارد کردن نسخه

 •  صدور قبض پذيرش با FORMAT دلخواه

 •  امکان چاپ ريز قيمت داروها بر روي نسخه

 •  امکان استفاده از بارکد ريدر براي پذيرش سريع نسخه

 •  محاسبه مخارج بيمه ها بر اساس آخرين تعرفه هاي اعلام شده  و محاسبه سهم بيمار و سهم سازمان

 •  محاسبه حق فني براي شيفت هاي مختلف

 •  امکان جلوگيري از حذف يا اعمال تغييرات در اطلاعات بيماران مگر با رمز اشخاص داراي صلاحيت (تغييراتي نظير نوع بيمه ، اقلام داروها ، مبلغ دريافتي  ...)

 • صدور قبض رسيد براي پرداختهاي بيماران پس از محاسبه مخارج

 • امکان طراحي ظاهر قبض پذيرش توسط خود شما

 • جستجونسخه هاي قبلي بر اساس نياز کاربر

 • امکان ثبت تخفيف براي بيماران با سرفصلهاي مشخص

 • امکان پذيرش داروهاي استثنا با علامت # بصورتي که هربيمه و تخصص پزشک بطور مجزا قابل تعريف مي باشد.

 • امکان تعريف داروهاي روتين و استفاده از آنها براي پذيرش سريع نسخه براساس کد مجازي اختصاص داده شده به داروهاي روتين مربوطه

 • وجود شمارشگر نسخه هاي پذيرش شده براي هر بيمه که نشاندهنده پذيرش هاي هربيمه در محدوده مورد نظر مي باشد.

 • امکان استفاده از قلم نوري

 • ثبت تغييرات نسخه و نمايش آن بر اساس هر کاربر که به ليست تغييرات دسترسي داشته باشد

 • امکان مرجوع نمودن چند قلم از داروهاي يک نسخه

 گزارشات :

 •  گزارش درآمد

 •  ارائه ليستهاي بيمه و ديسکتهاي بيمه جهت ارائه به سازمانهاي طرف قرارداد طبق ساختار طبق ساختار (FORMAT) خواسته شده

 •  گزارش بر حسب پزشکان

 •  گزارش جامع درامد

 •  گزارش مصرفي انبار بر اساس نام

 •  گزارشات اضافات و کسورات

 •  گزارش پذيرش نسخه بر اساس نام دارو

 •  گزارش پذيرش داروهاي ترکيبي

 •  گزارش نسخ فاقد اعتبار

 •  گزارش درامد روزانه

 •  گزارش فروش داروخانه

 •  گزارش ميزان مصرف کالا در داروخانه

 •  گزارش عمليات کاربران اعم از خذف بيمار يا اقلام نسخه

 •  گزارش درآمد جامع داروخانه

 •  گزرش نسخه به تفکيک علامت

 •  گزارش ليست بيمه ديسکتي

 

ساختار سيستم :

در اين قسمت مي توانيد تمام اطلاعات پايه سيستم را خودتان تعريف نماييد . موارد مهم

عبارتند از :

1- تعريف گروه هاي دارويي

2- تعريف دارو

3- تعريف اشکال دارويي

4- UPDATE قيمت ها از FILE Excel

5- تعريف پزشکان

6- تعريف بيمه ها و نحوه قرارداد با بيمه ها

7- تعريف مشخصات بيمه

8- تعريف داروهاي ترکيبي

9- تعيين فيلدهاي اجباري براي بيمه

10- تعريف داروهاي نياز به تاييد

11- تعريف کارشناس

12- تعريف ضفات و کسورات

13- بايگاني

14- تعيين موجودي اوليه

 
 
 

 


0