برو بالا
 

گواهينامه ها

 • گواهي عضويت در انجمن شرکت هاي انفورماتيک ايران به شماره 1554

 •  عضو شوراي عالي انفورماتيک با امتياز 470 ( بالاترين رتبه در بين شركتهاي پزشكي )

 •  عضو سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور و داراي مجوز فعاليت به شماره 94071

 •  اولين و فعالترين عضو انجمن استاندارد بين المللي HL7 در ايران از دسامبر 1999

 •  پروانه ثبت بيش از 50 محصول نرم افزاري بنام شركت طب و رايانه در شوراي عالي انفورماتيک

 •  اخذ پروانه بهره بردارى و توليد نرم افزار از وزارت صنايع به شماره 4029484 مورخ 1382/04/18

 •  اجرا پروژه سلامت الکترونيک متعلق به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي

 •  اجراي پروژه استاندارد سازي کدهاي پاتولوژي تحت نظارت معاونت سلامت(ICD10 و ICD-0 )

 • گواهي نامه مطابقت با استانداردهاي سپاس (سامانه پرونده الکترونيک سلامت ايران)

 • گواهينامه ارزيابي عملکردي نرم افزارهاي سيستم اطلاعات بيمارستاني از وزارت بهداشت

   

   

 

 

 

 


0