برو بالا
تاريخچه طب و رايانه

 

شركت طب و رايانه در سال 1371 و به منظور پاسخگويي به نياز جامعه پزشكي به نرم افزارهاي كارآمد داخلي كه قابليت كار در محيط هاي درماني را دارا باشند پا به عرصه گذاشت و هيأت مؤسس آن را با شعار خدمت رساني به پزشكان بنيان نهادند در سال 1371 و با توجه به استانداردهاي آن دوره بهترين ابزار جهت برنامه نويسي از قبيل معماري OOP ، زبان C++ و بانك اطلاعاتي BTRIEVE توسط گروه مهندسي جهت اجراي پروژه ها انتخاب شد و نرم افزار آزمايشگاه به عنوان اولين نمونه به بازار عرضه شد پس از كسب اولين تجربه در سال 1372 نرم افزارهاي راديولوژي و داروخانه ( كه تا بيش از اين در كشور توليد نشده بود ) نيز به مجموعه محصولات اضافه شد. در سال 1373 نرم افزارهاي كلينيك ( درمانگاه ) و همچنين نسخه هاي اول نرم افزارهاي مالي نيز توليد شد و در سال 1374 پس از اضافه شدن سري محصولات بيمارستاني ( از قبيل پذيرش ، بخش ، اتاق عمل و ترخيص ) اولين مجموعه HIS ايران توليد و شروع به كار در بيمارستان ها نمود اين مجموعه تا سال 1381 همچنان به تكميل خود از نظر تنوع نرم افزارها و افزايش امكانات ادامه دارد در سال 1381 و با توجه به نياز جامعه به تغيير نرم افزارها و همگام با تغييرات تكنولوژي و اقبال عمومي به استفاده از سيستم عامل Windows مجموعه شركت با انتخاب ابزارهايي جديد از قبيل زبان برنامه نويسي Delphi و بانك اطلاعاتي SQL Server شروع به توليد مجدد محصولات بر پايه تكنولوژي هاي جديد نموده است كه با توجه به تنوع محصولات و حجم بالاي امكانات موجود در نرم افزارها و تعهد اين شركت به بهينه بودن آنها و حتي افزايش امكانات جديدتر ، فعاليتي مضاعف را آغاز نمودند كه تا سال 1388 نيز ادامه يافت در اين سال بار ديگر و اينبار با توجه به گسترش تكنولوژي Web شركت شروع به كار بر روي محصولات جديدي متناسب با اين تكنولوژي نموده است كه تا به حال ادامه داشته است .

 

 

 

 

 

 


0